Fokus på renseprocessen

Fag: Naturvidenskabeligt grundforløb, biologi, geografi, kemi, bioteknologi, naturgeografi.
_MG_7265Trin: 1.-3. g. (Naturvidenskabelig grundforløb)
Varighed: 2,5 timer

KloakLab er formidling om spildevand, miljø og bæredygtig energi. Vi kobler teori og øvelser til den virkelige verden. I KloakLab kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. Iført gummihandsker, masker og kitler arbejder de aktivt i vores laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og vi diskuterer, hvilke miljø- og klimaudfordringer vi står overfor.

Basisforløbet er kernen i vores fortælling om renseanlægget og indgår derfor i alle forløb til gymnasiet. Et besøg hos KloakLab består derfor altid af basisforløbet + et valgfrit fokusområde. Herunder findes et overblik over, hvad basisforløbet indeholder.

  • Et basisforløb indeholder altid:
  • Kloakken og spildevand i et historisk perspektiv
  • Vandets kredsløb
  • Øvelse: Dissektion af spildevand (se øvelsesvejledning her)
  • Grundig introduktion til renseprocesserne (mekanisk, biologisk og kemisk rensning)
  • Mikroskopi af spildevand
  • Øvelse og fremlæggelse (se øvelsesvejledning her)
  • Rundvisning på renseanlægget
    (rækkefølgen er vejledende)

_MG_6818Om forløbet:

I forløbet kigger vi på en model af renseanlægget for at forstå, hvordan renseanlægget fungerer trin for trin. Eleverne får et overblik over spildevandets vej gennem renseanlæggets forskellige renseprocesser, inden det til slut ledes ud i havet.

Forsøg: Dissektion af spildevand (Kommer snart på Renseanlæg Damhusåen)

Eleverne bliver iklædt handsker og mundbind og får lov til at dissekere deres egen spildevandsprøve. Gruppevis bliver de udstyret med pincetter og testkit, som skal bruges i deres dissektion. Det er en oplevelse, som vil være grænseoverskridende for nogle, men samtidig vil dissektionen blive husket, netop fordi det er helt specielt at få lov til at arbejde med spildevand helt tæt på. Spildevandet er naturligvis helt ufarligt. Dissektionens-forsøget er en forsimplet udgave af den rensning, som foregår på renseanlægget.
Det eleverne finder i spildevandet danner efterfølgende grundlag for en fælles samtale om, hvad renseanlægget renser spildevandet for – og hvordan det ville påvirke naturen, hvis vi ikke gjorde det.
Link til øvelsesvejledningen

Mikroskopi

Vi dykker ned i spildevandet og for at forstå på den biologiske renseproces, hvor bakterier renser spildevandet for glukose og ammonium. Eleverne går på opdagelse i spildevandet sammen med underviseren, når vi bruger mikroskopi til at lede efter levende bakterier og mikroorganismer i spildevand – hentet fra renseanlægget lige uden for.

Forsøg: Biologisk rensning

Eleverne laver forsøg, som vil understøtte deres forståelse af den biologiske rensning. De skal bruge spildevandet fra dissektionsforsøget, som nu skal renses for glukose. I forsøgene er der fokus på at forstå, hvordan den biologiske rensning foregår og påvirkes af kemikalier fra f.eks. rengøringsmidler. Eleverne fremlægger deres forsøg gruppevis for klassen og forsøger i samspil med underviseren at forklare, hvad der er sket.
Link til øvelsesvejledninger

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

BOOK HER