Tillægsmodul: Energi og ressourcer i spildevand

På renseanlægget producere vi store mængder biogas. Vi bruger en model til at forstå hvordan produktionen af biogas foregår. Vi har især fokus på, hvordan slam og andre ressourcer fra spildevandet bruges i produktionen af biogas.

ET GYMNASIUM- OG HF-BESØG INDEHOLDER ALTID:

  • Renseanlægget og oplandet
  •  Øvelse: Dissektion af spildevand (øvelsen kommer snart til KloakLab Renseanlæg Damhusåen)
  • En grundig introduktion til renseprocessen (mekanisk-, biologisk- og kemisk rensning)
  • Mikroskopi af spildevand
  • Øvelse og fremlæggelser
  • Rundvisning
BOOK HER