Tillægsmodul: Klimatilpasning og spildevand

Klimaforløbet omhandler udfordringerne i forbindelse klimasikring af byer, når der falder voldsom regn og skybrud. Udfordringerne anskues i høj grad også i forhold til renseanlægget og den massive mængde vand, som løber ned i kloakken, ud på anlægget og presser kapaciteten og rensekvaliteten. Vi viser billeder af de udfordringer det skaber for byen, for vandmiljøet og viser nogle løsningsforslag.

ET GYMNASIUM- OG HF-GRUNDMODUL INDEHOLDER:

  • Renseanlægget og oplandet
  • Øvelse: Dissektion af spildevand (øvelsen kommer snart til KloakLab Renseanlæg Damhusåen)
  • En grundig introduktion til renseprocessen (mekanisk-, biologisk- og kemisk rensning)
  • Mikroskopi af spildevand
  • Øvelse og fremlæggelser
  • Rundvisning
BOOK HER