Tillægsmodul: spildevand og miljø

Her har vi fokus på samfundets brug og udledning af stoffer. Vi går i dybden med renseprocesserne og kommer omkring nitrifikation og denitrifikation.

 

Et gymnasium- og HF-besøg indeholder altid:

  • Renseanlægget og oplandet
  •  Øvelse: Dissektion af spildevand (øvelsen kommer snart til KloakLab Renseanlæg Damhusåen)
  • En grundig introduktion til renseprocessen (mekanisk-, biologisk- og kemisk rensning)
  • Mikroskopi af spildevand
  • Øvelse og fremlæggelser
  • Rundvisning

 

BOOK HER